Google Ads thêm các tuỳ chọn tự động mới cho quảng cáo hiển thị

Google đang tìm cách giúp các nhà quảng cáo tối đa hóa kết quả quảng cáo ngay cả khi họ không thể thu thập nhiều thông tin chi tiết về người dùng như trước đây.

Google Ads thêm các tuỳ chọn tự động mới tới quảng cáo hiển thị

Quảng cáo hiển thị của Google (Google Display) đã cung cấp thêm một số tùy chọn nhắm mục tiêu tự động mới, với việc hệ thống của Google có thể tự tối ưu hóa những nội dung đã tải lên của bạn cho các nhóm đối tượng khác nhau dựa trên sự hiểu biết có hệ thống về những gì mỗi người dùng có nhiều khả năng phản hồi nhất.

Theo giải thích của Google:

“Trong trải nghiệm chiến dịch hiển thị mới, bạn được hiển thị tất cả phạm vi tiếp cận và hiệu suất mà bạn đã có, với khả năng chọn mức độ tự động hóa mà bạn muốn trong việc đặt giá thầu, sáng tạo nội dung và đối tượng mục tiêu.

Quá trình thiết lập sẽ cho phép bạn lựa chọn giữa việc tự động hóa hay kiểm soát trực tiếp và bạn cũng có thể linh hoạt thay đổi các lựa chọn này bất kỳ lúc nào mà không cần tạo thêm chiến dịch mới.”

Về cơ bản, quy trình mới sẽ hợp nhất các chiến dịch hiển thị thông minh (Smart Display) và hiển thị thông thường thành một luồng duy nhất, điều này sẽ cung cấp nhiều cách hơn để tự động hóa việc nhắm mục tiêu quảng cáo hoặc điều chỉnh các yếu tố cụ thể trong quy trình mà bạn muốn sử dụng tự động hóa.

Ngoài ra, Google cũng bổ sung tính năng ‘nhắm mục tiêu được tối ưu hóa’ cho các chiến dịch hiển thị, cung cấp các tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng tự động cho các nhà quảng cáo hiển thị.

“Trước đây tuỳ chọn này chỉ có trên các chiến dịch hiển thị thông minh. Đây là một tùy chọn giúp các nhà quảng cáo dễ dàng tiếp cận các nhóm đối tượng mới và có liên quan để từ đó thúc đẩy nhiều hơn số lần hiển thị, lượt nhấp chuột hoặc chuyển đổi mục tiêu.”

Theo Google, các hệ thống nhắm mục tiêu quảng cáo tự động ngày càng thông minh hơn và thường mang lại những kết quả tốt hơn so với các chiến dịch quảng cáo được thiết lập và tối ưu theo cách thủ công.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Được tài trợ