Google có kế hoạch chấm dứt quảng cáo văn bản mở rộng – Nhà quảng cáo nên làm gì

Google vừa thông báo rằng các quảng cáo văn bản mở rộng (Expanded Text Ads) sẽ không còn khả dụng nữa sau tháng 6 năm 2022. Dưới đây là những gì các nhà quảng cáo nên chuẩn bị.

Google có kế hoạch chấm dứt quảng cáo văn bản mở rộng

Thông báo này được Google đưa ra sau khi chuyển đổi kiểu tạo quảng cáo mặc định trong giao diện người dùng từ ‘quảng cáo văn bản mở rộng’ (ETA) sang ‘quảng cáo tìm kiếm thích ứng (RSA) từ tháng Hai.

Vào thời điểm đó, nhiều nhà quảng cáo đã bắt đầu suy đoán rằng động thái này có thể là điểm đánh dấu sự kết thúc của kiểu quảng cáo văn bản mở rông.

Tại sao Google có sự thay đổi này?

Google lưu ý rằng mục tiêu của thay đổi này là để đảm bảo các “thông điệp phù hợp” luôn luôn được hiển thị bằng cách tạo ra các quảng cáo động tại thời điểm đấu giá để phản hồi tới các truy vấn tìm kiếm cụ thể.

Tuy nhiên, các nhà quảng cáo có thể tranh luận rằng bước này nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ và họ chỉ có thể nhờ vào hệ thống của Google.

Thông thường, các quảng cáo văn bản mở rộng có hiệu suất tốt hơn quảng cáo tìm kiếm đáp ứng, ít nhất là CPL (cost per lead) thấp hơn.

Thay đổi này có nghĩa là gì?

Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, các nhà quảng cáo sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa các quảng cáo văn bản mở rộng nữa.

Quảng cáo văn bản mở rộng hiện tại sẽ có thể bị tạm dừng, kích hoạt lại và loại bỏ. Bạn cũng nên lưu ý rằng các chỉnh sửa đối với quảng cáo (dù ít hay nhiều) vốn được coi là tạo ra các quảng cáo mới, vì vậy, có thể bạn sẽ không thể thực hiện quá trình chỉnh sửa.

Các nhà quảng cáo có thể bị ảnh hưởng như thế nào?

Các nhà quảng cáo sẽ mất đi một số quyền kiểm soát khi chuyển sang quảng cáo tìm kiếm đáp ứng mới. Thông thường các nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo văn bản mở rộng để kiểm tra thông điệp, sau đó họ sử dụng thông điệp đó cho quảng cáo tìm kiếm đáp ứng.

Các phương pháp tiếp cận hay nhất trước đây là bao gồm ít nhất 2 quảng cáo văn bản mở rộng và 1 quảng cáo tìm kiếm đáp ứng trong mỗi nhóm quảng cáo.

Google hiện đang khuyến nghị các nhà quảng cáo nên có 1 quảng cáo tìm kiếm đáp ứng trong mỗi nhóm quảng cáo.

Vấn đề ở đây là do bản chất của các quảng cáo tìm kiếm đáp ứng (được lấy tự động từ một số dòng tiêu đề và mô tả) vốn không cho phép phân tích hiệu suất chi tiết nên điều này khiến các nhà quảng cáo khó biết chính xác nội dung nào đang hoạt động hiệu quả nhất.

Tương tự như vậy, hiệu suất từ các quảng cáo văn bản mở rộng được đánh giá tốt hơn so với quảng cáo tìm kiếm đáp ứng, do đó thay đổi này chắc chắn cũng có thể ảnh hưởng lớn về mặt hiệu suất đối với các nhà quảng cáo.

Các nhà quảng cáo nên làm gì?

Trong những tháng tới, các nhà quảng cáo có thể cần phải nỗ lực tối ưu nhiều hơn trong việc tìm ra các quảng cáo thực sự có hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng lại các mẫu quảng cáo vốn đã rất hiệu quả bằng cách áp dụng nó vào kiểu quảng cáo mới.

Tất nhiên, các nhà quảng cáo cũng nên tập trung vào việc thử nghiệm và cải thiện các quảng cáo tìm kiếm đáp ứng. Đảm bảo mọi nhóm quảng cáo đều có ít nhất một quảng cáo tìm kiếm có đáp ứng để thử nghiệm và tối ưu.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Tra Nguyen