TikTok ra mắt ’thư viện quảng cáo’ mới cho các nhà quảng cáo

Thư viện quảng cáo (Ads Library) mới sẽ cho phép các nhà quảng cáo tìm kiếm những quảng cáo đang có hiệu suất tốt nhất ở các lĩnh vực trên nền tảng TikTok.

Nếu bạn đang chạy quảng cáo TikTok hoặc bạn đang nghĩ đến việc khởi chạy một chiến dịch quảng cáo mới trên TikTok, thì thư viện quảng cáo mới này có thể rất có giá trị.

Thư viện quảng cáo mới, hiện được gọi là ‘Những quảng cáo hàng đầu’, cho phép bạn tìm kiếm các chiến dịch quảng cáo TikTok đang hoạt động tốt nhất, cả theo ngành kinh doanh lẫn khu vực, nhằm cung cấp cho bạn những cảm hứng mới từ cách tiếp cận của họ.

Trên hình là bạn lọc quảng cáo từ Mỹ. Hiện Việt Nam chưa có nhiều quảng cáo tốt nên khi bạn lọc thì chưa có nhiều thông tin.

Như bạn có thể thấy ở đây, thư viện cung cấp một loạt các bộ lọc tìm kiếm, bao gồm ‘Loại quảng cáo’, ‘Khu vực’ và ‘Ngành hàng’.

Sau đó, bạn cũng có thể lọc thêm các kết quả được hiển thị của mình theo thời gian (7 ngày qua hoặc 30 ngày qua) và theo hiệu suất (CTR, Số lần hiển thị, tỷ lệ xem video 6 giây), dựa trên các quảng cáo phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

TikTok cũng lưu ý rằng các quảng cáo hiển thị trong thư viện chỉ giới hạn ở những quảng cáo đã được nhà quảng cáo cho phép và có thể không phản ánh tất cả các quảng cáo hoạt động hàng đầu trên thực tế.

Vì vậy, đây không phải là một giải pháp toàn diện mà chỉ là có tính chất tham khảo. Nếu TikTok tiếp tục xây dựng nền tảng và cập nhật thêm quảng cáo vào thư viện, nó có thể là một nguồn lực tuyệt vời cho các nhà marketer TikTok.

Bạn có thể truy cập ngây thư viện này tại: TikTok Top Ads Library.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

 

Huy Lâm | MarketingTrips