Không có bài viết để hiển thị

Mới nhất

Doanh thu ngành truyền thông Việt Nam khoảng 4 tỷ USD (và 50% chảy vào mạng xã hội)

Doanh thu ngành truyền thông Việt Nam khoảng 4 tỷ USD...

Doanh thu toàn ngành truyền thông khoảng 4 tỷ USD nhưng khoảng 50% số này hiện đang 'chảy' vào nền tảng xuyên biên giới,...
Instagram đang thử nghiệm video dài hơn trong Stories

Instagram đang thử nghiệm video dài hơn trong Stories

Các video được tải lên stories dài đến 60s, liên kết mới giữa Reels và Stories là những cập nhật mới nhất của Instagram. Là...