[Infographic] Cách tạo nên sức mạnh của thương hiệu

Nếu bạn đang trong quá trình thành lập doanh nghiệp mới? Hay đơn giản là bạn đang muốn tạo ra một bộ nhận diện thương hiệu thành công? Bài viết này dành cho bạn !

Có 04 nền tảng để xây dựng nên một thương hiệu dưới đây:

  • Ý tưởng lớn – Big Idea
  • Giá trị – Values
  • Tầm nhìn- Vision
  • Tính cách – Personality

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Cathy Nhung | MarketingTrips