Skip to main content

Gojek lâm cảnh khó khăn và tuyên bố sắp sa thải nhiều nhân viên

23 Tháng Sáu, 2020

Đại dịch Covid-19 đã tàn phá nặng nề các ứng dụng gọi xe và Gojek không phải ngoại lệ.

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement

Advertisement