Hành vi tiêu dùng trên thương mại điện tử giữa làn sóng Covid-19 lần 2 (Info)

Thương mại điện tử ngày càng được ưa chuộng thời dịch. Hành vi tiêu dùng của khách hàng Lazada phần nào phản ánh tâm thế bình tĩnh của người tiêu dùng giữa làn sóng Covid-19 lần 2.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Advertisement

Hà Anh | MarketingTrips 

Advertisement