Skip to main content

[Download] Framework xây dựng Social Media Content Marketing

14 Tháng Tư, 2020

Social Media là cốt lõi của earned platform, là nơi thương hiệu trao đổi tương tác hai chiều với người tiêu dùng và là nền tảng của sự lan truyền. Social Media là xã hội thu nhỏ trên Internet giúp chúng ta kết nối với bạn bè, mọi người xung quanh. Bản chất của mạng xã hội là công cụ truyền thông được số hóa.

Link download: Social Media Content Calendar

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement