Skip to main content

2023 Social Media Benchmark cho dân Marketing

10 Tháng Tám, 2023

Với bất cứ người làm marketing nào trên các nền tảng mạng xã hội (Social Media), việc hiểu được các chỉ số tiêu chuẩn đánh giá của ngành (Benchmark) là một trong những yêu cầu mang tính bắt buộc.

2023 Social Media Benchmark cho dân Marketing
2023 Social Media Benchmark cho dân Marketing

Đối với những người làm marketing trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media), một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là, làm thế nào để đánh giá mức độ hiệu quả của các bài đăng của họ hay bằng cách nào để xác định đúng KPI (OKR) cho đội nhóm của mình, khái niệm Social Media Benchmark được sinh ra để giải quyết vấn đề này.

Social Media Benchmark là gì?

Trước hết, để có thể hiểu khái niệm Social Media Benchmark, bạn cần tìm hiểu về 2 thuật ngữ là Social Media và Benchmark tại đây:

Social Media Benchmark là các điểm được sử dụng làm chuẩn trên các nền tảng mạng xã hội, đó là kết quả trung bình đóng vai trò là điểm tiêu chuẩn để đo lường hoặc đánh giá mức độ hiệu quả giữa các doanh nghiệp cùng ngành hoặc danh mục sản phẩm.

Advertisement

Về cơ bản, Social Media Benchmark là tiêu chuẩn cho sự thành công của doanh nghiệp hay thương hiệu từ các hoạt động Social Media Marketing.

Đó chính là các chỉ số hay mức độ hiệu suất truyền thông mà tất cả các doanh nghiệp trong một danh mục cần cố gắng đạt được hoặc vượt qua.

Trong khi doanh nghiệp có thể có nhiều cách để xác định benchmark riêng của mình, việc xác định benchmark dựa trên từng bối cảnh thị trường cụ thể hay với các doanh nghiệp tương tự trong ngành giúp các marketer đảm bảo rằng họ đang đánh giá hiệu suất một cách khách quan nhất.

Cách tìm kiếm Social Media Benchmark.

Như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp có một số phương pháp khác nhau để xác định Social Media Benchmark chẳng hạn như dựa trên dữ liệu lịch sử của doanh nghiệp, so sánh với các đối thủ cùng ngành hoặc kết hợp cả hai.

Advertisement

Ngoài ra, một số công cụ phân tích mạng xã hội (Social Listening) khác cũng có tính năng thu thập dữ liệu và xác định benchmark theo từng mạng xã hội cụ thể như Facebook, TikTok, Instagram, Twitter hay LinkedIn.

Dưới đây là một số chỉ số chính được sử dụng để tính toán benchmark.

 • Số lần hiển thị (Impression)
 • Phạm vi tiếp cận (Reach)
 • Người theo dõi (Like, Follower)
 • Tốc độ tăng trưởng người dùng (Audience Growth Rate)
 • Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate)
 • Tỷ lệ phát video
 • Tần suất đăng bài (Frequency)
 • Số nhấp chuột (Click)
 • Thị phần
 • … và hơn thế nữa.

Social Media Benchmark năm 2023 theo ngành.

Social Media Benchmark trong ngành giáo dục.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 377.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: -3,77%
 • Tỷ lệ tương tác bài đăng trên Facebook: 2,62%
 • Tần suất đăng Facebook: 0,51 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 355.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: 0,03%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 2,33%
 • Tần suất đăng Instagram: 0,41 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành giải trí và phương tiện truyền thông (Media).

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 1,8 triệu
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: -1,58%
 • Tỷ lệ tương tác bài đăng trên Facebook: 2,59%
 • Tần suất đăng Facebook: 1,76 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 1,1 triệu
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -1,59%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 2,2%
 • Tần suất đăng Instagram: 0,56 bài/ngày

Social Media Benchmark trong các dịch vụ tài chính.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 129.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,24%
 • Tỷ lệ tương tác bài đăng trên Facebook: 1,72%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,26 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 123.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,07%
 • Tỷ lệ tương tác của các bài đăng trên Instagram: 1,92%
 • Tần suất đăng Instagram: 0,23 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành F&B.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 260.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,28%
 • Tỷ lệ tương tác trên mỗi bài đăng trên Facebook: 1,82%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,29 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 204.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,88%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1,54%
 • Tần suất đăng bài Instagram: 0,26 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành bất động sản.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 47.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,32%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Facebook: 1,82%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,36 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 21.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,06%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1.735
 • Tần suất đăng Instagram: 0,28 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành bán lẻ.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 974.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,52%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Facebook: 1,37%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,41 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 996.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,37%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1,91%
 • Tần suất đăng bài Instagram: 0,39 bài/ngày

Social Media Benchmark trong du lịch/khách sạn/giải trí.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 591.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: -0,7%
 • Tỷ lệ tương tác với các bài đăng trên Facebook: 1,86%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,38 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 351.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: 0,33%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1,85%
 • Tần suất đăng bài Instagram: 0,29 bài/ngày

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Hà Anh  | MarketingTrips   

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement